Pro bono

Pro bono

Największą motywacją do działania i najważniejszą wartością są dla nas relacje, a najsilniejszą inspiracją - ludzie i ich historie. Dlatego pomagamy tym, którzy tego potrzebują. To element na stałe wpisany w nasze DNA.

W działalność pro bono angażujemy się z wielu powodów. Głównym z nich jest chęć dzielenia się naszą wiedzą z innymi. Chcemy pokazać, jak duże znaczenie ma komunikacja międzyludzka i umiejętność rozwiązywania problemów. Wyciągamy pomocną dłoń również do tych, którzy szczególnie potrzebują wsparcia finansowego lub networkingowego w zakresie edukacji i na początku swojej drogi zawodowej.

Image
Image

Jak pomagamy?

Dążymy do tego, aby nasze wsparcie nie było jedynie pojedynczym impulsem. Niesienie pomocy innym ma największy sens wówczas, gdy jest rozsądnie zaplanowane. Wtedy może przynieść realną korzyść społeczną. Właśnie dlatego w 2010 roku, z inicjatywy Jakuba Zajdla, CEO more communications agency, a także innych przedsiębiorców, pochodzących z różnych regionów Polski, powstała organizacja non profit – Fundacja „Platforma Równych Szans”.  

Nasza pomoc ma umożliwić równy start w dorosłe życie potrzebującym jednostkom z całej Polski. W tym celu wykorzystujemy w zintegrowany sposób zaplecze finansowe i merytoryczne. Przyznajemy stypendia, organizujemy liczne zbiórki, wydarzenia edukacyjne czy rekreacyjne na rzecz potrzebujących, zrzeszonych w takich placówkach jak domy dziecka i ogniska wychowawcze, a także indywidualnych.  


www.platformarownychszans.pl

 

cropped logo

Image