Prima Power

Komunikacja korporacyjna i produktowa, 2014-2019

Komunikacja korporacyjna
i produktowa, 2014-2019

Sytuacja wyjściowa:

Prima Power jest wiodącym producentem maszyn, urządzeń i systemów do obróbki blachy na świecie. Z more communications agency współpracowała przez 6 lat. Agencja była odpowiedzialna za stworzenie strategii komunikacji firmy na rynku polskim, którą konsekwentnie i z sukcesem wdrażała przez cały czas trwania umowy.

Image
Image

Cel PR:

  • Budowanie rozpoznawalności marki wśród kluczowych interesariuszy.
  • Prezentacja nowych maszyn i technologii oferowanych przez firmę.
  • Stworzenie i utrzymanie spójnego systemu komunikacji – zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej.

Podjęte działania:

  • Dystrybucja materiałów prasowych (eksperckich, produktowych, korporacyjnych) oraz stałe media relations.
  • Prowadzenie działań z zakresu digital marketingu (kampanie reklamowe, newslettery).
  • Działania z zakresu content marketingu.
  • Kompleksowa koordynacja obecności klienta na targach branżowych w Polsce i zagranicą (od projektu stoiska wystawienniczego aż po nadzór nad całościowym przebiegiem przygotowań i realizacji).
  • Organizacja eventów, w tym wyjazdów studyjnych, dla mediów, pracowników i klientów.
Image

166

publikacji

133 230

zasięg

200 716 PLN

ekwiwalent reklamowy

Efekty:


W 2019 roku udało się wygenerować 166 publikacji na temat Prima Power w mediach, w tym: 25 w prasie, 141 online. Łączny ekwiwalent reklamowy wyniósł: 200 716 PLN, zasięg zaś 331 230*.

*Dane Instytutu Monitorowania Mediów.